Mijn favorieten

Taxaties

Weet u wat uw woning in deze tijd waard is?
Deze vraag houdt tegenwoordig veel mensen bezig als ze een woning willen kopen, verkopen of als ze een (gewijzigde) financiering (hypotheek) wensen. De waarde van een woning is afhankelijk van verschillende factoren. Als gecertificeerd register taxateur kan ik een objectieve waardebepaling voor u uitvoeren. Of het nu gaat om een waardering voor aankoop, verkoop, of het afsluiten van een hypotheek.

Een aantal factoren welke een groot deel van de waarde bepalen zijn:

Actuele marktsituatie;
Bouwkundige constructie;
Staat van onderhoud en materiaalgebruik;
Indeling, voorzieningen, vloer en grondoppervlak;
Ligging en bestemmingsplan.

Daarnaast is het van belang voor welk doel het taxatierapport moet worden opgemaakt.
Hierbij moet u denken aan een waardebepaling voor:
 
Aan– of verkoop;
Financiering (hypotheek);
Overdracht binnen de familie;
Herbouwwaarde voor de verzekering;
Onteigening;
Huurwaarde;
Vaststelling van de waarde voor de belastingdienst.

Wat doe ik voor uw taxatie?
De woning wordt opgenomen, er wordt onderzoek bij het kadaster verricht, de gemeente en andere relevante bronnen worden geraadpleegd. Hierbij moet u denken aan in- en externe databanken, bestanden met actuele marktprijzen en het eigen archief. Uiteraard zal de taxateur ook de directe omgeving aan een onderzoek onderwerpen. Uiteindelijk wordt alle informatie en de waarde overzichtelijk en duidelijk verwoord in een rapport.

Ten slotte
Edwin Grimme is een NVM Registermakelaar-Taxateur (RMT) en aangesloten bij het NWWI. Het NWWI is ISO gecertificeerd en als validatie-instituut erkend door het Waarborgfonds Eigen Woningen. Het NWWI valideert volgens de strenge normen zoals deze door het Platform taxaties en taxateurs zijn opgesteld en door het Waarborgfonds Eigen Woningen is overgenomen.

NWWI
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.